top of page

Τομείς Δραστηριότητας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αντικείμενό μας αποτελούν υποθέσεις που άπτονται του αστικού δικαίου, όπως για παράδειγμα, διαφορές ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, καθώς  επίσης μισθωτικές διαφορές. Η εμπειρία μας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής  επίλυσης των  σχετικών διαφορών ενώπιον των Δικαστηρίων. Εναποθέτουμε ιδιαίτερο βάρος και επιδεικνύουμε  την αρμόζουσα επιμέλεια στην εξωδικαστική επίλυση, στάδιο ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς από την ποιότητα του χειρισμού του, συναρτάται αμέσως ενδεχόμενη ωφέλεια του πελάτη (εξοικονόμηση χρόνου και κόστους).

Ν. 3869/2010
(νόμος «Κατσέλη»)

Για την κάλυψη και τον χειρισμό του εν λόγω, ισχύοντος από τον Αύγουστο του 2010 νόμου, η Εταιρεία μας συνέστησε ειδικά στελεχωμένη μονάδα , απαρτιζόμενη από έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες και  κατάλληλο διοικητικό προσωπικό , ώστε να ανταπεξέρχεται με την απαραίτητη επιμέλεια,  στη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων, τόσο για λογαριασμό φυσικών προσώπων  τα οποία επιθυμούν να αιτηθούν  την προστασία του όσο και από την πλευρά  δανειστών  που βούλονται  την  αντίστοιχη μεταχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους.

Το γνωστικό μας επίπεδό στις εν λόγω διατάξεις , όπως αυτές ισχύουν τροποποιημένες έως σήμερα, είναι άριστο, με τη τακτική  συμμετοχή συνεργατών μας σε πολυάριθμα σχετικά επιστημονικά συνέδρια και σχετικές ημερίδες , την στενή παρακολούθηση και τη διαμόρφωση της πλούσιας δικαστηριακής νομολογίας , ενώ παράλληλα το εκτενές δίκτυο των έμπειρων, συνεργαζόμενων δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό της χώρας, που τελεί  υπό τον συντονισμό και την επίβλεψή μας , εξασφαλίζει τη μέγιστη  δυνατή αποτελεσματική και έγκαιρη διαχείριση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό και κινητήριο τομέα της εγχώριας οικονομίας, αναλαμβάνουμε υποθέσεις σύστασης και μετατροπής νομικών προσώπων - εταιρειών, δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που προέρχονται από το δίκαιο των αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή), καθώς επίσης  στον κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο του πτωχευτικού δικαίου (πλήρης και επικαιροποιημένος  έλεγχος πτωχευτικής ιδιότητας στα Δικαστήρια όλης της ελληνικής επικράτειας, προάσπιση περιουσιακών δικαιωμάτων έναντι πτωχού, αναγγελία και επαλήθευση απαιτήσεων, ενεργή συμμετοχή και παρακολούθηση της πτωχευτικής διαδικασίας, υποβολή αντιρρήσεων κατά απαιτήσεων τρίτων, επικοινωνία με τον σύνδικο και τον Εισηγητή της πτώχευσης).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εξειδικευμένο αντικείμενό μας αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και η είσπραξη απαιτήσεων, τομέας  κρίσιμος και  ευαίσθητος στο χειρισμό του, ιδίως στις ημέρες μας. Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί αφενός ο σεβασμός στην εμπορική και επαγγελματική φήμη του πελάτη και την προσωπικότητα του οφειλέτη, αφετέρου και κυριότερα η συντομότερη και πλέον ολιγοδάπανη οριστική διευθέτηση της οικονομικής διαφοράς, εν πρώτοις υπό το πρίσμα διμερούς διευθέτησης (ρυθμίσεις , διακανονισμοί, μεταρρυθμίσεις), και εν συνεχεία μέσω αναγκαστικής είσπραξης, εντός του πλέγματος του σύνθετου σχετικού νομοθετικού πεδίου (επιδίκαση πάσης φύσεως απαιτήσεων , αξιοποίηση των προβλεπόμενων εκ του νόμου ασφαλιστικών μέτρων, άριστη χρήση των διατάξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων).

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Πεδίο ενασχόλησής μας συναποτελεί το ποινικό δίκαιο, σε όλο το φάσμα του. 

Με 40ετή εμπειρία στη δικαστηριακή

πρακτική, με έμπειρους και καταξιωμένους στη μάχιμη ποινική δικηγορία συνεργάτες, αναλαμβάνουμε τη νομική υπεράσπιση και την υποστήριξη των πελατών μας σε όλα τα στάδια της ποινικής Δικονομίας (προανάκριση, κύρια  ανάκριση)  ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων και των Δικαστικών Συμβουλίων, καθώς επίσης και την παράσταση πολιτικής αγωγής , στην περίπτωση που έχουν τελεστεί σε βάρος τους αδικήματα (κατάθεση μηνύσεων – εγκλήσεων, στενή παρακολούθηση ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Η Δικηγορική μας εταιρεία αντιμετωπίζει την σύγχρονη μάστιγα των  τροχαίων ατυχημάτων , βασιζόμενη στην πλούσια 35 ετή εμπειρία της , καθώς εταίρος της έχει διατελέσει επί σειρά δεκαετιών νομικός παραστάτης  μιας από τις μεγαλύτερες εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες , ενώ υπήρξε επίσης για  πολλά έτη  συνεργαζόμενος δικηγόρος στο Επικουρικό Κεφάλαιο.  Τα εντυπωσιακά αποτελέσματά μας στην διεκδίκηση αποζημιώσεων από αυτοκινητικά ατυχήματα, η αμεσότητα και η επιμέλεια που επιδεικνύουμε στις σχετικές υποθέσεις, η εμπειρία μας στις εξωδικαστικές επικοινωνίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες , εγγυώνται την  προάσπιση των δικαιωμάτων του πελάτη μας  και την ορθή καθοδήγησή του  σε οποιοδήποτε Ελληνικό Δικαστήριο.

bottom of page